Avaleht

Klientide rühmitamine

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

Moodul: 04. Klienditeenindusõpe

Teema: Klienditeeninduse alused

Maht: 0,1 õn ehk 4 tundi


Pädevused:  Õppija teab ja mõistab klientide rühmitamise vajadust ja viise, oskab rühmitada kliente.

Sihtrühm: Õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et  õppija:

  • teab ja mõistab klientide rühmitamise vajadust ja viise;
  • oskab rühmitada konkreetse ettevõtte kliente;
  • arendab kliendiprofiilide koostamise oskusi.

Õpiobjekt koosneb: 

  • koosneb illustreeritud õppematerjalist;
  • ühest mahukast struktureeritud õppeülesandest.

Õppeülesanne: Rühmatöö. Firmamäng.

Lähteülesanne - Turismifirma uue toote väljatöötamine kindlale kliendirühmale

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis, 100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet.


Õpiobjekti koostajad:

Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Heli Tooman Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool 


Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.

 

 
Klientide rühmitamine