Õpiobjekti tutvustus > Õppeülesanded > Õppeülesanne 2

Õppeülesanne 2

Õppeülesanne 2. Kalasupi valmistamine
Rühmatöö või individuaalne töö, maht 1,5 t

Õppija juhis:

  1. Loe hoolikalt läbi kalasupi retsept
  2. Vaata läbi õppevideo kalasupi valmistamisest
  3. Valmista vastavalt retseptuuris toodud juhisele kalasupp
  4. Serveeri kalasupp kaaslastele
  5. Arutle kaaslastega tulemuse (supi välimus, maitse, lisandid, serveerimine jne) üle
  6. Koosta valmistatud toidu standardretseptuur
  7. Võrdle omakoostatud standardterseptuuri peakoka reteptuuriga, töö välja erinevused
  8. Arutle erinevuste üle. Püüa välja tuua põhjused

Alammenüü

 
 
 
 
 

 

 
 

Kalasupp