Päästeala haldusmenetluse lahendid - haldusakt, toiming ja -leping
AVALEHT > HARJUTUSED > 1. Harjutus > LAHENDUS

LAHENDUS

jkn

vastus

selgitus

1.

VALE

Haldusakti annab haldusorgan ühepoolselt. Haldusmenetluse käigus tuleb menetlusosaliselt võtta seletus ja enne haldusakti andmist tuleb menetlusosalised ära kuulata. Haldusorgan peab arvestama menetlusosaliste õiguspäraste huvidega niivõrd, kui need ei ole vastuolus haldusakti eesmärgiga. Lõpliku otsuse teeb siiski haldusorgan. Haldusaktiga ei saa panna isikule kohustusi, mida seadus ei võimalda (kõrvalkohustusi saab panna HMS § 53 alusel), vaid haldusakt peab jääma seaduse raamesse.

2.

ÕIGE

 

3.

VALE

Väites on kirjeldatud määrust. Määrus antakse tõepoolest abstraktselt määratud olukordade reguleerimiseks. Üldkorraldus antakse seevastu alati konkreetse juhtumi reguleerimiseks, kuid selle juhtumiga seotud isikud ja nende hulk, samuti üldkorralduse rakendamise juhtumid nende isikute suhtes ei ole kindlaks määratud või määratavad. Samas peab üldkorraldus põhinema konkreetsetel faktilistel asjaoludel.

4.

ÕIGE

 

5.

ÕIGE

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License