Õppeülesanded

Õppeülesanne 1. Õppematerjali läbitöötamine. Individuaalne töö

Õppeülesanne 2. Õppija esmamulje kogemuste esiletoomine. Individuaalne kirjalik töö. Kriitiline juhtum

Õppeülesanne 3. Juhtumianalüüs. Individuaalne või rühmatöö

Õppeülesanne 4. Teenindusstandardi koostamine: Esmamulje. Rühmatöö


Alammenüü

 

 
 

 
 
 
 
Esmamulje teeninduses