Esmamulje õõnestajad

Esmamuljet õõnestavad:

1. Lodev keel

Oleme keskkonna produktid. Paljude juhtude kasutame sõnu ja väljendeid, mida oleme kuulnud kodus, sõpradelt, tuttavatelt, massimeediast. See ei pruugi olla korrektne kõne- ega kirjakeel. Kontrollige oma keelt sõnastike, võõrsõnade leksikonide, arvuti keelekontrolliprogrammide abil.

2. Parasiitsõnad

mmmm……; ääää….; teate…. kõne alguses, lõputu hulk emakeelseid parasiitsõnu ja võõrkeelseid sõnu kõnes (okei, pakaa, t¨au….) ei tõsta  Teie usaldusväärsust. Püüdke end kontrollida ja kõrvaldada kõnest parasiitsõnad, samuti risusõnad.

3. Itsitamine

Mõned inimesed itsitavad, et täita vestluspause või kohmetuid hetki. See ärritab tavaliselt suhtluspartnereid. Sellise harjumuse avastamisel enda juures tuleks püüda sellest vabaneda - lihtsalt olla vait.

4. Sobimatud puudutused

Patsutamine, nügimine, nööbist või kuuereväärist kinnivõtmine on liiga familiaarsed ametisuhetes kasutamiseks.

5. Käte peitmine

Laua alla või taskusse peidetud käed tekitavad suhtluspartneris mulje, et nende eest varjatakse midagi, ei olda lõpuni siirad. Kui teil on harjumus käsi peita, tehke endaga tööd ja harjutage mõõdukat ¸estikuleerimist.

6. Närimiskummi närimine

Närimiskummi nätsutamine ei kuulu töökohale.

7. Köhatamine

Korduv köhatamine jutuajamise jooksul võib olla väga häiriv. Kui köhatamisest hakkab saama harjumus, proovige selle asemel neelatada.

 

 
 

 
 
 
 
Esmamulje teeninduses