Õpiobjekti eesmärk > Turismiinfokeskuste tööd reguleeriv seadusandlus

 
 

Turismiinfokeskuste tööd reguleeriv seadusandlus

Turismiinfokeskuste tööd reguleerivad järgmised õigusaktid:

1. Eesti seadused: Turismiseadus 4. peatükk – Turismiinfo
2. Majandusministri määrused: Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. juuni 2008. a määrus

Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele ning turismiinfokeskuse nõuetele vastavuse hindamisele.

 

Loe lisaks:


Foto 4

Alammenüü

 

 
 
 
Turismiinfokeskuse töökorraldus