Õpiobjekti eesmärk > Õpiobjekti õpitulemuste arvestustöö

 
 

Õpiobjekti õpitulemuste arvestustöö

 

Arvestustöö küsimustik

 1. Nimeta õigusaktid, mis reguleerivad turismiinfokeskuste tööd
 2. Mille kohta kehtestatakse nõuded Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega
 3. Turismiinfo mõiste
 4. Turismiinfokeskuse mõiste
 5. Turismiinfopunkti mõiste
 6. Külastuskeskuse mõiste
 7. Nimeta turismiinfokeskuse kohustuslikke nõudeid
 8. Nimeta külastuskeskuse kohustuslikke nõudeid
 9. Nimeta turismiinfole esitavaid nõudeid
 10. Kuidas tähistatakse turismiinfokeskust ja turismiinfopunkti
 11. EAS täisnimetus
 12. EAS põhiülesanne lähtudes antud õpiobjektist
 13. EAS/TAK täisnimetus
 14. EAS/TAK tegevuse eesmärk
 15. Turismiinfosüsteemi olemus
 16. Nimeta turismiinfokanaleid ja too näiteid
 17. Mis on turismiinfosüsteemi turunduslikuks väljundiks (koduleheküljed)
 18. Oska leida www.vistestonia.com ja www.puhkaeestis.com kliendile vajalikku infot
 19. TIK, KÜK, TIP täisnimetused
 20. Nimeta KIKi, TIKi ja KÜKi ülesandeid
 21. Nimeta Eesti turismikeskuste võrgustiku turisminfokeskusi
 22. Nimeta i-punkte (5 tk)  ja külastuskeskusi (5 tk)
 23. Oska anda ülevaade oma kodumaakonna turismiinfosüsteemist (turismiinfoallikatest)
 

 
 
 
Turismiinfokeskuse töökorraldus