AVALEHT > KASUTATUD ALLIKAD

KASUTATUD ALLIKAD

  1. Tervisliku toitumise tegevuskava. (2001, 14. november). / Toim Sirje Vaask. Eesti Toitumisteaduse Selts.
  2. Pitsi, T. Nutrition Situation of Pre – school Children in Estonia from 1995 to 2004. (2006).Tallinn: TUT Press.
  3. Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude. (2006). / Koost Liana Varava, Tagli Pitsi, Leila Oja. Tervise Arengu Instituut, OÜ Puffet Invest.
  4. Kalbri, I. Toitumisõpetus. (2007). Tallinn: AS Kirjastus Ilo.
  5. LIPP, L. (2006). Toitumisharjumused 7. ja 12. klasside õpilastel aastatel 200 ja 2006. Tallinna Tehnikaülikool. Toiduainete Instituut. (Magistritöö).
  6. Teesalu, S. (2006). Toitumine tõhusalt ja individuaalselt igas eas. Tartu: Telit.
  7. Pappel, K., Kuiv, K. Toitumise alused. (2001). Tallinn: TPÜ Kirjastus.
  8. www.flickr.com

Toitumine koolieas
Home Home