Avaleht > Tulekahju kustutamine

Tulekahju kustutamine

Olles taganud enda ja teiste ohutuse ning omades piisavalt tõhusaid tulekustutusvahendeid  ja teadmisi nende kasutamiseks, siis on järgmine samm tulekahju tõkestamine ja võimalusel selle kustutamine. Tulekahju kustutamiseks on mitmeid vahendeid, mõned neist on lihtsamad ja kõigil kodus ka olemas, mõned neist tuleb endale soetada. Kõige levinumad käepärased vahendid tule kustutamiseks on vesi, liiv/muld, riided. Köögis aset leidvate toidupõlengute kustutamiseks sobib suurepäraselt kasutada suuremat potikaant või niisket käterätikut, aga samuti on hea lahendus kasutada tulekustutusvaippa.Siinkohal väike videolõik sellest, kui lihtne on summutada rasvapõlengut potikaanega.Väike videolõik sellest, kuidas kustutada rasvapõlengut niiske käterätiga.
Lisaks näide sellest, kuidas EI TOHI rasvapõlengut kustutada (põlevale õlile vee lisamine toob kaasa plahvatusliku põlemise).
Tulekahju kustutamiseks on levinuimad esmased tulekustutusvahendid kantavad tulekustutid. Kaubanduses on müügil väga mitmesuguseid tulekustuteid ja peamine kriteerium, mida peab järgima  endale sobiva tulekustuti valikul, on materjal, mida on vaja kustutada. Tulekustutite juures eristatakse tulekustutiklasse, mis tulenevad  kustutatava objekti materjalide omadustest ja eripäradest:
A-klass- kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvate ainete (nt puit, paber, tekstiil jms) tulekahjusid;
B-klass- kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete (õli, bensiin, lahustid, vaigud, liimid, rasvad, plastid jms) tulekahjusid;
c-klass- kustutab gaaside (maagaas, atsetüleen, propaan, vesinik jms) tulekahjusid;
D-klass- kustutab metallide (alumiinium, magneesium jms) tulekahjusid;
E-klass-  sobib kasutamiseks kuni 1000 V pingega elektriseadmete kustutamisel;
F-klass- sobib rasvapõlengute kustutamiseks.

Tulekustutid jaotatakse tulenevalt kustutusainest järgmiselt:
  • pulberkustuti- ammooniumsulfaadil põhinev kustuti, mis ei ole otseselt kahjulik loodusele ega inimesele, kustuti on efektiivne kasutada ka 4-5 m kauguselt;
  • süsihappegaaskustuti- CO2 sisaldav kustuti, millest väljuv tuld kustutav gaas on temperatuuril ligi -70 kraadi ning mille kasutamisel tuleb seetõttu olla ettevaatlik. Kustuti efektiivne kasutuskaugus on ligikaudu 80 cm.
  • vahtkustuti- vahukontsentraati sisaldav kustuti, mis lisaks märgab kustutatava materjali. Kustuti on efektiivne ka 4 meetri kaugusel.
  • vesikustuti- survestatud keskkonnas vee baasil toimiv kustuti, mille eesmärgiks on jahutada keskkonda.

Sõltuvalt põlevast materjalist ja põlemise iseloomust, mida on käsitletud vastavas õpiobjektis, on kustutite valiku hõlbustamiseks ära toodud järgnev tabel:


Tulekustititel on erinevad kustutusomadused ja sellest lähtuvalt ka tõhusus. Järgmises videolõigus on proovitud erinevat tüüpi tulekustuteid:
Ise tuld kustutama hakates on tähtis tagada enda ohutus ning veenduda, et olemasolevad vahendid on planeeritavaks tegevuseks hulgalt piisavad ja sobilikud. Meeles peab pidama, et pingestatud elektriseadmete kustutamine veega on ohtlik ning need tuleb võimaluse korral enne kustutamist  vooluvõrgust eemaldada. Voolu all olevat elektriseadet toib kustutada vaid E märgistusega tulekustutiga.

Tulekustuti kasutamine:


Tuld kustutades viibi ise vähemalt 1 m kaugusel leekidest ning välitingimustel arvesta tuule suunda (valida tuulepealne asend tulekoldest).
Tahkete esmete kustutamisel kustuta kõige intensiivsemat põlemiskohta enda poolt kaugemale ülevalt alla nn pühkivate liigutustega, kattes sel viisil põleva materjali pinna kustutusainega.

Kustutades põlevvedelikke, ei tohi suunata kustutusainet täiel survel otse põlevvedelikku, mis võib kaasa tuua põlevmaterjali laialipritsimise, vaid tuleb suunata põleva pinna suhtes nurga all, ideaaljuhul suunates kustutusaine vastu anuma seina, et põlevale pinnale langeks seinalt põrkunud kustutusaine. Kui põlevvedelik on maha valgunud, siis tuleb seda kustutada  enda poolt kaugemale, kattes kogu pinna kustutusainega. 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home