Avaleht > Päästemeeskonna juhendamine

Päästemeeskonna juhendamine

Kui sündmuskohale on saabunud päästjad, on esmatähtis anda neile juhtunu kohta võimalikult palju ja täpset informatsiooni . Päästemeeskonnaga peab suhtlema üks inimene ning andma kindlasti edasi informatsiooni, mis kirjeldab tulekahju tekkekohta, ohustatud inimesi ning hoone ja ruumide eripära.

Siinkohal mõnedest olulisematest aspektidest pisut pikemalt:
Päästjate kohale jõudes on vaja esmalt anda informatsioon sündmuse kohta ja seejärel selgitatakse välja tulekahju hetkeseis ja selle peamised ohutegurid. Tulenevalt teie poolt edastatavast informatsioonist ja tulekahju arengust langetatakse otsus, milliste päästetöödega alustatakse. Päästjate tegevuse ohutuse tagamiseks on tulekustutusvoolikute süsteemi loomine ning veevarustuse tagamine kustutustööde teostamiseks. Taganud kustutustööde ohutuse, on päästjate prioriteet päästa inimelud ja peale inimeste päästmist alustada kustutustöödega.

Oluline lisainformatsioon, mida päästjatele tuleb edastada, on seotud võimalike lisaohtudega hoones, kas ja kus ladustatakse kütust, gaasiballoone või muid tulekahjus ohtlikke materjale ning aineid. 

Jääge sündmuskohale päästetööde lõpuni, sest on võimalik, et päästjad vajavad lisainformatsiooni hoone või seal viibivate inimeste ja materjalide kohta.
 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home