Avaleht

Avaleht2009. aastal hukkus Eestis toimunud tulekahjudes ja nende kahjuliku toime tagajärjel 63 inimest. Võrreldes eelmiste aastatega on märgata vähenemistendentsi, kuid hukkunute suhtarv 100 000 elaniku kohta on siiski kõrge- 4,7 (2006. aastal 12,2; 2007. aastal 9,43; 2008. aastal 6,64).  2009. aasta hukkunutega lõppenud tulekahjudes puudus 49 juhul hoones suitsuandur. Suitsuandur oli paigaldatud ja rakendus tööle vaid viiel juhul, kuid kahjuks inimelu ei päästnud. Kolmel juhul oli suitsuandur küll paigaldatud, kuid ei rakendunud tulekahju korral tööle (K. Kaljumäe).

Suitsuandur avastab tulekahju üldjuhul selle varases faasis ning siis on veel ohutult võimalik hoonest evakueeruda ning võimalusel ka tulekahju levikut takistada või isegi kustutada. Avastades tulekahju, tegutse alljärgnevalt:

Käesolevas õppematerjalis keskendutakse ühe inimese tegevusele. Teavitamisel ning evakueerimisel peatutakse pikemalt eraldi õppematerjalis.

Avastanud tulekahju, päästa esmalt ennast ja läheduses olevad isikud (ÜHTKI INIMELU EI PÄÄSTETA TEISE ELU ARVELT!). Sulge uksed ja aknad, et takistada tule levikut ning hapniku juurdepääsu (ÄRA LUKUSTA!). Teavita teisi toimunud õnnetusest, seejuures ära karda karjuda. Helista hädaabinumbril 112 ja anna vajalik informatsioon. Kui oskad ja arvad, et suudad, siis püüa tulekahju kustutada. Kui päästjad saabuvad, siis juhenda neid ja seejärjel kontrolli üle, et kõik on ikka hoonest väljunud. 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home