Avaleht

Teeninduskeele kasutamine

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

Moodul: 04. Klienditeenindusõpe

Teema: Klienditeeninduse alused

Maht: 0,1 õn ehk 4 tundi


Pädevused:  Õppija teab ja mõistab suhtlusvajadusi ja –ülesandeid, suhtlusviise ja –tehnikaid,  suhtlusahela komponente ja toimimist. Õppija oskab kasutada õigesti suhtlusvahendeid ja –tehnikaid, kuulata klienti, käituda kehtestavalt.

Sihtrühm: Õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et  õppija:

 • arendab teenindussuhtluse oskusi:
  • oskust koostada ja formuleerida sõnumit, seda teeninduslikul viisil edastada,
  • kuulata klienti, ära tunda ja ennetada suhtlustakistusi, käituda kehtestavalt;
 • oskab analüüsida  teenindaja keelekasutust konkreetses teenindussituatsioonis;
 • arendab teeninduskeele kasutamise oskusi.

Õpiobjekt on struktureeritud, see sisaldab: 

 • kahte alternatiivset, konkreetsete juhtumitega seotud  õppeülesannet;
 • 10 juhtumit tekstidena ja 8 juhtumit audioklippidel.

Õppeülesanded:

 • Õppeülesanne 1: Teeninduskeele kasutamine. Individuaalne või rühmatöö, maht 4 t
või
 • Õppeülesanne 2: Teeninduskeele kasutamine. Rühmatöö, rollimäng, maht 4 t
  • Variant 1. Audiofailide tootmine ja teeninduskeele kasutamise analüüs
  • Variant 2. Videoklippide tootmine ja teeninduskeele kasutamise analüüs

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis, 100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet.


Õpiobjekti koostajad:

Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Heli Tooman Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool 


Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
.


 

 
Teeninduskeel