Õpiobjekti eesmärk 

Õpiobjekti eesmärk 

Antud õpiobjekti eesmärgiks on anda soovitused õppekäigu korraldamiseks.

Turismierialade riikliku õppekava mooduli  "Sissejuhatus reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna kutseõpingutesse "  eesmärkide saavutamise üheks sobivaks  õppetöö vormiks on õppekäik.

Turismierialade riikliku õppekava mooduli  „Sissejuhatus reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna kutseõpingutesse“ õppekäigu eesmärgid, mille saavutamiseks sobiks õppekäik on:

  • teadmiste omandamine reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonnast;
  • õppijate motiveerimine väärtustama ja hindama valitud eriala;
  • ühistööoskuste, probleemide lahendamise oskuste, kriitilise mõtlemise, analüüsi- ja suhtlemisoskuste arendamine.

Õppekäigu peamine ülesanne on õpitulemuste omandamine, kuid oluline on ka terviklik tajutav kogemus, külastuselamus.

Õppekäigu õpitulemused sõltuvad ka sellest, millised on õppijate eelnevad teadmised ja kogemused, huvid ja ootused. Sel eesmärgil on õpiobjekti materjalid koostatud taotlusega, et õppekäigu tootearendusse kaasatakse ka kliendid/õppijad.

Õpiobjekt sisaldab soovituslikke materjale (teoreetilised alused, praktilised ülesanded, töölehtede näidised, tabelite vormid, jms.) õppekäigu korraldamiseks.

 

Õpiobjekti materjale saavad kasutada õppekäikude korraldamisel ka turismierialade riikliku õppekava  ülejäänud moodulite ja teiste õppekavarühmade õpetajad.

 

Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased õppekäigul

_____________________________________________________________________________________

Õpiobjekt on valminud EL projekti VANKeR toel ja kuulub Creative Commons litsentsi BY-NC-SA alla..

                                                       

 

 

 

Autorist

Õpiobjekti koostaja, Malle Peedel, on Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja.

Õpiobjekti koostajal  on kogemus antud mudeli järgi õppekäikude korraldamiseks. Koostöös juhtivõpetaja Luule Lipuga on korraldatud mooduli "Turismikorraldusõpe"  õpitulemuste

hindamiseks õppekäikusid alates 2005.aastast.

mall@vkhk.ee

 

Hobideks on reisimine, matkamine ja aiandus.

 

 

 

Õpiobjekti autor Keukenhofi lilleaias

 

Keukenhofi lilleaed;  aprill 2011

 

 

 

Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple