Mikrobioloogia ajalugu
Avaleht > Füsioloogiline periood > Robert Koch (1843-1910)

Robert Koch (1843-1910)Robert Koch (1843-1910)


Robert Koch (1843-1910)

Robert Koch oli saksa arst ja bakterioloog, keda nim. ka "batsillide isaks". Tema tähtsamad elutööd on:

  1. Tuberkuloosi-alased uuringud.
  2. Avastas siberi katku, tuberkuloosi ja koolera tekitaja.
Olulised on Kochi postulaadid:
  • mikroob esineb kõigil inimestel, kel on vastav haigus; mikroobi ja tema ainevahetusprodukte leidub haiguset tabandunud kehaosades,
  • mikroobi peab saama isaoleerida nakatunud kudedest,
  • mikroobi puhaskultuuriga nakatatud vabatahtlikul või katseloomal peavad ilmnema vastava nakkuse sümptomid,
  • sedasama mikroobi peab saama isoleerida puhsakultuuriga nakatatud vabatahtlikult või katseloomalt.
Need postulaadid absolutiseerivad mikroobi haigusttekitava võime, pööramata tähelepanu erinevustele inimese vastuvõtlikkuses ja väliskeskkonna faktoritele.

Kochi loetakse mikrobioloogiliste metoodikate põhiliseks väljatöötajaks. Suurima kuulsuse saavutas ta oma tuberkuloosi alaste töödega.
Mikrobioloogia ajalugu