Mikrobioloogia ajalugu
Avaleht > Sissejuhatus

Sissejuhatus


Inimene on iidsest ajast elanud nähtamatutset mikroorganismidest ümbritsetuna ning kasutanud nende elutegevuse produkte. Nähtamatud mikroorganismid põhjustasid  inimeste  haigestumist ning toidu riknemist. Kuna  mikroorganismide mõõtmed on tunduvalt  väiksemad  kui inimese  silma eraldusvõime, siis seetõttu ei osatud varem nende olemsolu kahlustada.
Siin ongi esitatud mikrobioloogia areng läbi sajandite, esitledes teadlasi ja nende saavutusi, mis on olnud pöörepunktideks mikrobioloogia arengus.
Mikrobioloogia on üks paljudest bioloogiateaduse erialadest. Mikrobioloogia mõiste tuleneb kreekakeelsetest sõnadest: micros-väike, bio-elu, logos-õpetus.


Mikrobioloogia ajalugu