Mikrobioloogia ajalugu
Avaleht > Viited

Viited

  1. Mikelsaar, M.; Karki, T; jt. Meditsiiniline mikrobioloogia I osa. Tartu, 2006
  2. Aaver, E. Peterson, K. Veterinaarne üldmikrobioloogia, -viroloogia ja - immunoloogia. Tallinn, 1986
  3. http://koolielu.edu.ee/kajarahu/veeb/mikroobsed_toiduhaigused/
  4. http://koolielu.edu.ee/kajarahu/veeb/mittemikroobsed_toidumurgistused/
  5. http://koolielu.edu.ee/kajarahu/oppematerjalid/toiduhygieeni_alused.ppt
  6. http://www.miksike.ee/docs/referaadid2007/antibiootikumide_avastamine_fannydhelialohmus.htm
Mikrobioloogia ajalugu