Hulgipostitus
Sissejuhatus > Hulgipostitus

Hulgipostitus

Kirjakooste

Kindlasti oled saanud mõnelt  müügiga tegelevalt firmalt massidele mõeldud kirju, mis erinevad üksteisest vaid saaja nime ja aadressi poolest. Ühesõnaga tuhanded inimesed saavad samasisulise kirja, mille päises on igal saajal oma nimi ja aadress.

Selliste tuhandetele erinevatele aadressaatidele loodavate kirjade koostamine ei võta rohkem aega kui mõned minutid kui kasutada MS Wordi kirjakooste funktsiooni. Tekstitöötlusprogramm MS Word võimaldab dokumendi ühendada andmebaasiga, milles on adressaadid. Sinu mureks jääb vaid koostada kiri ja omada saajate andmebaasi.

Kirjakoostega dokumendi loomise võib jagada neljaks etapiks. 
Esiteks koostatakse alusdokument, mille sisu jääb kõigile saajatele samaks. Kiri võib peale teksti sisaldada ka tabeleid, pilte jms.

Teiseks luuakse andmeallikas või kasutatakse juba valmisolevat andmebaasi. Andmeallikast võetakse nimed, aadressid ja muud eelnevalt määratud andmed, mis lisatakse kirjale hiljem automaatselt.

Kolmandas etapis lisatakse alusdokumendile koosteväljad, millega näidatakse ära, kuhu täpselt üks või teine andmeallika väärtus tuleb paigutada.

Ning lõpuks luuakse lõplik dokument, mille koosteväljad täidetakse automaatselt määratud infoga.

Kirjakooste abiga saab luua  ümbrikke kõigile andmebaasis olevatele isikutele ning luua ringkirju, kutseid, tunnistusi, lepinguid, silte jt.

Sellel veebilehel saadki teada, kuidas koostada masskirju, ümbrikuid ja luua rinnasilte.

Videofailid on mõeldud kaasatöötamiseks, selleks salvesta antud failid eelnevalt oma arvutisse.