Hulgipostitus
Sissejuhatus > Hulgikirjad

Hulgikirjad

Hulgikirjade koostamisel on vajalikud kolm elementi.

  1. Põhidokument ehk kirja sisu, siin sisaldub info, mida soovite edastada andmebaasis olevatele isikutele.
  2. Adressaadid - iga adressaadi nimi ja aadress, mille soovite põhidokumendiga ühendada. Näiteks nimed ja aadressid, mida te kirjakoostes kasutada soovite, peavad olema salvestatud andmefailis. Andmefailiks võib olla MS Outlooki kontaktiloend, MS Wordi tabelid, Exceli töölehed, MS Accessi andmebaasid.
  3. Valmisdokument, mis sisaldab põhidokumendi teavet ja iga adressaadi kordumatut teavet.

Selles osas õpid, kuidas koostada hulgikirju. Videofailis koostatakse kiri, mis sisaldab infot lahtiste uste päevadest. Kiri saadatakse 200-le erinevale koolile.

Et kaasa töötada videofailiga, vajad kirja (fail: Kirjake) ja andmebaasi (fail: Koolid). Salvesta mõlemad failid oma arvutisse.

Videofail