Hulgipostitus
Sissejuhatus > Hulgiümbrikud

Hulgiümbrikud

Ümbrikute koostamiseks on samuti vajalik andmebaas adressaatide andmetega.

Ümbriku tüübi (suuruse) saad valida töö käigus.

Selles videos saad teada: kuidas koostada ümbrikuid andmebaasis olevatele kirjetele.

Videos koostatakse andmebaasis olevatele koolidele ümbrikud. Andmebaasi fail: Koolid (sama mis kasutati kirjade koostamisel).

Videofail