Päästeala organisatsioon ja juhtimine
Esileht > 6. Päästeala sisekommunikatsioon 

6. Päästeala sisekommunikatsioon 

Kommunikatsioon on ideede, informatsiooni ja hoiakute edastamine ühelt inimeselt teisele, ühelt organisatsioonilt teisele või massikommunikatsioon meedia vahendusel. (A. Past 2005).

Sisekommunikatsioon on asutuse sisene informatsiooni edastamine (organizational communication).

Kommunikatsioonijuhtimine on plaanipärane tegevus kommunikatsiooni kontrollimiseks eesmärgiga saavutada kommunikaatorile sobiv mõju.

Alljärgnevas tabelis on toodud sisekommunikatsiooni kanalid ning nende plussid ja miinused:

Kommunikatsiooniplaan on dokument, milles lepitakse kokku erinevat tüüpi informatsiooni edastamiseks asutuses kasutatavad kanalid. Eristatakse asutuse sisest ning asutusest väljapoole suunatud kommunikatsioooni.

Peamised asutuse sisesed kommunikatsioonikanalid on:

 • intranet
 • andmebaasid
 • siseselht
 • nädalainfo
 • koosolekud
 • käskkirjad
 • koolitused
 • jmt

Peamised asutusest väljapoole suunatavad infokanalid on:

 • pressiteade
 • artikkel
 • kodulehekülg
 • seminar/koolitus/õppus/vmt
 • reklaam
 • trükis
 • voldik
 • intervjuu/vestlussaates osalemine
 • jmt

Kommunikatsiooni kvaliteeti hinnatakse korduvate uurimuste ja mõõtmiste läbiviimise ning tulemuste võrdlemisega.

Kommunikatsiooni mõjutavad tegurid:

 • asutuse üldine suhtumine erinevatesse kommunikatsioonikanalitesse ning võimaluste ära kasutamine
 • väljakujunenud kommunikatsioonikanalite võrgustik ning selle tarbijad
 • kommunikatsiooni hulk (piisav, ülemäärane, puudulik)
 • kommunikatsiooni suund (ühesuunaline, vastastikune)

Alammenüü