Teadustöö eetilised aspektid
Sissejuhatus > Teadustöö eetika eesmärk > Plagieerimise vältimine

Plagieerimise vältimine


Plagieerimise all mõeldakse teaduslikku või ka kunstialast vargust - teiste autorite teksti, andmeete, uuringutulemuste esitamist enda omana. Teiste autorite teksti, andmeid, uuringutulemusi, tsitaate ei kasutata neile korrektselt viitamata. Igaühel on enda poolt toodetud teksti suhtes autoriõgus, mis tähendab, et teksti laenates tuleb laen tähistada asjakohaste viidetega. Plagieerimine väljendub sageli puuduliku või ebamäärase viitamise tulemusena (Hirsijärvi 2005).

Väga oluline on viidata just algallikale ja ka reaalselt kasutada oma uurimustöös algallikaid. See on vajalik selleks, et uurimustöö lugejal oleks võimalik viite põhjal otsida üles algallikas, kust antud tekst on võetud ning öeldut kas kontrollida või lugeda selle kohta lisa. Ka peab üliõpilane ise kasutama algallikat just seetõttu, et kellegi teise teksti vahendusel on suur tõenäosus, et tekivad vead – teine üliõpilane võib olla valesti tõlkinud või valesti aru saanud teise autori tekstist.


Suureks probleemiks on veel avaldamata tähelepanekute, tulemuste või ideede avaldamine oma nime all. Tsiteeritavate tekstide puhul tuleb teksti osas olla väga täpne, ka trükivigu kaasa arvates. Plagieerimine ei ole ainus teaduslikku pettuse vorm. Lisaks vargusele võib pettus väljenduda tulemuste võltsimisena, mis on kõige ohtlikum, kuna see vähendab teadusliku töö usaldusväärsust (Hirsijärvi 2005).