Teadustöö eetilised aspektid
Sissejuhatus

Sissejuhatus

Õpiobjekti eesmärk on anda Sisekaitseakadeemia tudengitele teadmisi teadustöö eetilistest aspektidest, millega tuleks arvestada lõputöö kirjutamisel.

Õpiobjekt on kasutatav Sisekaitseakadeemia rakenduskõrgharidusõppe õppekava õppeainetes uurimistöö metodoloogia ja sissejuhatus teadustöösse ühe osana üliõpilaste iseseisvast tööst.

Õpiobjekti eelduseks on vaja läbida õppeaine sissejuhatus teadustöösse sissejuhatav osa - ülevaade teadustöö olemusest.

Õpiobjekt sisaldab teadustöö eetiliste aspektide lahtiseletamist, näidete toomist, esitlusslaide koos audio ja videoga, lünkteksti, lisalugemist, enesekontrolli testi ja iseseisvat tööd koos audiofailiga.

Õpiobjekti maht on 0,2AP

Õpiobjekt on koostatud 15.septembril 2009.a.

Ettepanekud ja kommentaarid õpiobjekti parendamiseks palun edastada õpiobjekti autorile shvea.jarvet@sisekaitse.ee

Koostaja:
Shvea Järvet
Sisekaitseakadeemia

e-mail: shvea.jarvet@sisekaitse.ee