Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > Mis on narkootikum?

Mis on narkootikum?

Narkootikum on aine mille tarvitamise järel tekib tarvitajal väga hea enesetunne ehk kaiff. Samuti on narkootilised ainetest loobumine väga raske, kui mitte võimatu, sest need tekitavad tugevat sõltuvust.

Kindlasti on ülaltoodud ja laialt levinud seletus narkootilistele ainetelkohta tuttav?

Aga mida mõelda järgmistest meeli ülendavatest ainetest?

Kohvi - on inimesi kelle päev peab algama suure tassi kange kohviga, sest muidu nad ei ärka üles ja ei ole võimelised konsentreeruma vajalikele tegevustele.

 Sigaretid - tõmmata ööpäevas paki või kahe jagu sigarette,  ei ole osadele inimestele probleem ja millise naudingu annab sigarett pärast maitsvat lõuna- või õhtusööki.

¦okolaad - hõrgutis, mida tuleb manustada vähemalt keskmine tahvel päevas ja ilma selleta ei ole võimalik elada.

Kas need ained on narkootikumid, sest nende tarvitamine annab osadele inimestele hea enesetunde ja nendest loobumine tekitab suuri, võib-olla ka ületamatuid raskuseid?

Kindlasti  olete nõus, et me ei saa nimetada kõiki aineid narkootilisteks aineteks mille tarvitamine annab meile omamoodi meeldiva elamuse ja mida me olema harjunud tarvitama ehk oleme nendest ainetest nn. omamoodi sõltuvuses.

Meeles tuleb pidada, et narkootikumiks ja psühhotroopseteks aineteks saame nimetada ainult neid aineid ja nende ainete  stereoisomeerisid, estreid, eetreid ja soolad ning neid aineid sisaldavaid ravimid mis on ametlikult narkootilisteks ja psühhotroopseteks aineteks nimetatud  kas rahvusvahelise või ühe riigi dokumendiga ja ära toodud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjades.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad kehtestab Eesti Vabariigis sotsiaalminister määrusega ning muudatusi ja täiendusi nimekirjadesse tehakse Ravimiameti ettepanekul. Nimekirjasid on vaja pidevalt täiendada, kuna järjest mõeldakse välja uusi meelemürke.

Nimekirjade koostamisel lähtutakse ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtsest konventsioonist ja ÜRO 1971. aasta psühhotroopsete ainete konventsioonist.

Seega ei ole kohvi, suits, ¨okolaad narkootiliste omadustega, sest nende valmistamisel kasutatavad ained ei ole liatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjadesse.

Vastavad seadused leiate järgmistelt linkidelt:

  • "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad"

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13207146

  • " Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus"

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12947070"Single

  • Convention on Narcotic Drugs, 1961"

http://www.incb.org/incb/convention_1961.html

  • "Concention on Psychotropic Substances, 1971"

http://www.incb.org/pdf/e/conv/convention_1971_en.pdf