Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > Kuidas saadakse "narkariks"?

Kuidas saadakse "narkariks"?

Kõik "narkarid" on käinud läbi teatud erineva kestuvusega etapid, mille lõpuks on nad jõudnud just niikaugele kui nad parasjagu on.

Proovimine - üldjuhul toimub esimene kord narkootilise aine tarvitamine sõprade/tuttavate seltskonnas kas uudishimust, või tunnustuse pälvimiseks, et näidata enda kuuluvust kuhugi seltskonda, sõpruskonda.

Juhutarvitamine - narkootiliste ainete tarvitamine toimub ainult teatud kindlas kohas/olukorras, kindlate sõpradega. Ainete omandamine ei ole kinnisidee. Näiteks on saanud traditsiooniks enne peole minekut saada sõpradega kokku ning koos tarvitada lõbusa meeleolu saavutamiseks amfetamiini või ecstasyd. Viimasel ajal on ka nn. moeks saanud  koosviibimised puhkepäevadel, et nautida vesipiipu, milles kasutatakse kanepisaaduseid.

Kuritarvitamine – aine tarvitamine halvendab juba elus toimetulekut. Ei käida koolis või tööl. On tekkinud uued sõbrad/tuttavad kes tegelevad põhiliselt narkootiliste ainete manustamise või müümisega.

Sõltuvus – aine tarvitamine on elus esmatähtis, teised suhted ja tegevused on ebaolulised ehk elatakse ainult narkootilise aine saamise ja manustamise nimel.

 

Proovimise etapi juurest edasiminekuks mängib suurt rolli enesetunne, mis saadi  narkootilise aine tarvitamisel.  Narkootilised ained mõjuvad erinevatele inimestele erinevalt. Milline tunne saadakse sõltub eelkõige emotsionaalsest ja füüsilisest seisundist, ümbruskonnast kus ainet tarvitatakse jne. Näiteks tehakse üks ecstasy tablett pooleks  ja seda tarvitavad kaks inimest ning nende kaif võib kardinaalselt teineteisest erineda.

Järgmine joonisel on näha kuidas lõpetatakse narkootilise aine tarvitamine pärast proovimist ja kuidas liigutakse proovimise etapist uue aine tarvitamiseni.