Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > Kasutatud kirjandus

Kasutatud kirjandus

Swedish National Police Board. 1991. Narcotic drugs

Otter, M. 1997. Narkootikumid

Wahl, M.D ja Eik, E. 1998. Narko

Uimastid - probleemid, ennetamine. 1998 Õppe infopakett

Rootsi Politseiamet. 1999 Narkootikumid ning doping- ja muud terviskahjustavad ained

As Medicina. 2000. Narkoloogia

Hakins, M. 2003 Meelemürgid

Sisekaitseakadeemia. 2004. Alkoholismi ja narkomaania ennetamise käsiraamat

Harro, J. 2006. Uimastite ajastu

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus.  2008 Uimastiprobleemide olukord Euroopas. 2008 aastaaruanne

Single Convention on Narcotic Drugs, 1961

Convention on Psychotropic Substances, 1971

Ajakiri Politsei 1997. nr. 8-12

Ajakiri Politsei 1998 nr 1-2

EE nr. 5 lk 553 Narkootikum

Herm, T. 26.03.2008 Virumaa Teataja. Narkootikumid on lihtsalt saadaval

Sõltuvuse kujunemine http://www.politsei.ee/?id=928

Laas, P.  1997 Narkoloogia (seminaritöö) Tartu Ülikool Tervishoiu Instituut

Narko.ee http://www.narko.ee/et

Uimastiaabits. Eesti Ekspress http://paber.ekspress.ee/viewdoc/B848E09A3474EE4BC2256D63004FBEB9

Anvelt, k.  Ecstasy, kanep või “valge hiinlane” – klassivennalt võib osta kõike.  Eesti Päevaleht 07.07.2008

Järvelaid, M. Marihuaana http://www.ut.ee/tervis/opetajatele/marihuaana.html

Kokaiin ja crack kokaiin - http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index63337ET.html

Fast facts - http://www.usdoj.gov/ndic/pubs5/5116/5116p.pdf

Hallutsinogeenid - http://www.med.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=367249/2008Hallutsinog_Psyhhost.ppt

InfoFacts http://www.nida.nih.gov/Infofacts/hallucinogens.html

Drug Book http://www.a1b2c3.com/free/aaa_aaa/dru_amz1.htm

 Alkaloid http://www.biogeoliit.ee/omadasjad/st/rtaim/alkaloid.htm

Office of National Drug Control Policy http://www.whitehousedrugpolicy.gov/drugfact/index.html

Pildimaterjal pärineb erinevatest Internetiportaalidest.