Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus

Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus

Viimastel aastatel on narkootilistest ainetest järjest rohkem räägitud kas siis positiivses või negatiivses mõttes.  Paljudes koolides, siinkohas mõtlen põhikooli ja gümnaasiumi, viiakse läbi vastavasisulisi õppetunde, käiakse näitamas erinevaid narkootilisi aineid ning endised narkomaanid räägivad oma möödunust eluetapist. Kahjuks on viimastel aastatel vähenenud riiklikul tasandil rahalised vahendid ennetustöödeks ja vastavate inimeste väljakoolitamiseks. Samas on ilmunud suhteliselt palju narkoteemalisi raamatuid nii eesti, kui ka inglise keeles ning Internett kubiseb erinevatest narkolinkidest ja filmilõikudest.

Aga miks siiski praegune e-õpiobjekt vajalik on? Ikka selleks, et aidata Sisekaitseakadeemia piirivalvekolled¸i kadette suure infotulva eest, ärgitada huvi varem kokkupuutumatu teemaga ja on eelkõige abimaterjaliks kriminalistikaõppetundides või kutseeksamiks õppimisel.

Õppematerjalis pannakse põhirõhk enamlevinud mõistete lahtiseletamisele ning erinevate narkootiliste ainete tuvastamisele ning  kursuse lõpus on võimalik kontrollida enda teadmiseid läbi 12. küsimuse.

E- õpiobjekti läbitöötamiseks ja omandamiseks kulub kadetil orienteeruvalt kümme õppetundi.

Pärast e- õpiobjekti omandamist teab kadett  mõistete tähendusi, mis on seotud narkootiliste ainetega ning narkootikumide klassifikatsioonivõimalusi. Oskab nimetada ja iseloomustada enamlevinumaid narkootilisi aineid, nende levikut, kasutamise viise ning joobe tunnuseid. 

Õpiobjekt on koostatud Sisekaitseakadeemia  piirivalvekolled¸i piirivalve teooria ja juhtimise õppetooli lektori piirivalvemajor Piret Teppani poolt. 

Kui e-õpiobjekti raames tekib küsimusi või mõtteid täiendamise osas, ära hoia neid endale, vaid jaga ka e- õpiobjekti koostajaga. Koostöös saame luua parema ja huvitavama õppevahendi.

Õpijuhis õpiobjekti kasutamiseks.

E- õpiobjekt vaadatakse üle iga õppeaasta alguses ja tehakse vajalikud muudatused.

Head õppimist.

Piret Teppan

 

Alammenüü