Turismiettevõtte siseturundus
Avaleht

Avaleht

Turismiettevõtte siseturundus

Ettevõtet külastades võttis mind vastu "uus sekretär" – varem polnud teda kohanud. Küsimusele, kas tema on uus sekretär, vastas ta: "Mina olen inimene, kes hoolitseb selle eest, et kõigil oleks siin firmas meeldiv olla." Hiljem vastuvõtjale mainides, et teil on siin tore uus sekretär, sain teada, et see inimene on hoopis firma hea haldjas – koristaja. Koristaja polnud mitte "kõigest koristaja", vaid "hea haldjas, kes hoolitseb, et kõigil kontoris viibijail oleks hea olla". Väljendis avaldub nii töötajate suhtumine kolleegidesse kui ka konkreetse töötaja suhtumine oma töösse ja eesmärki. Selles ettevõttes on siseturundus oma eesmärgi täitnud. (Leppik 2000)

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

Moodul: 08. Turismimajandusõpe

Teema: Turismiturundus

Maht: 0,25 õn ehk 10 tundi


Sihtrühm: Õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija õpib tundma ning  analüüsima turismiettevõtte siseturundusmeetmeid.

Õpitulemus: Õppija mõistab siseturunduse tähtsust, oskab loetleda siseturundusega seotud meetmeid, kirjeldada nende planeerimise põhimõtteid, analüüsida konkreetse ettevõtte siseturundusmeetmeid töötaja seisukohalt

Õpiobjekt sisaldab:

Õppeülesanded:
  1. Õppeülesanne. Õppematerjalide läbitöötamine, individuaalne töö, maht 3 tundi
  2. Õppeülesanne. Juhtumid, individuaalne töö, maht 2 tundi
  3. Õppeülesanne. Konkreetse ettevõtte siseturundusmeetmete määratlemine, individuaalne töö, maht 3 tundi
  4. Õppeülesanne. Siseturundusmeetmete planeerimine, rühmatöö, maht 2 tundi

Õppeülesanded on disainitud selliselt, et see võimaldab õppijal arendada siseturundusmeetmete planeerimise, rakendamise ja tulemuslikkuse analüüsimise oskusi.

Õpiobjektiga töötades on kombineeritud auditoorne sh praktiline õpe ja e-õpe. Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd. Õppeülesannete juures on pakutud alternatiive õppeülesannetega töötamiseks.

Õppijate hindamine: Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile. 


Õpiobjekti koostajad:
Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Turismiettevõtte siseturundus