Avaleht
 
 
 

Avaleht

Sissejuhatus reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonna kutseõpingutesse võimaldab õppijal omandada teadmised reisimise, turismi ja vaba aja veetmise valdkonnast, valitud erialast, õppekavast ja koolist ning kohaneda nii uue kooli, uutmoodi õppimise kui ka õpperühmaga.

Sissejuhatus kutseõpingutesse motiveerib õppijaid väärtustama ja hindama valitud kutseala.


Kursuse läbimine võimaldab õppijal saada ülevaate õppetöö korraldusest koolis ja praktikakohtades, õppija õigustest ja kohustustest, kasutatavatest õppemeetoditest ja -materjalidest ning saada esimesi praktilisi kogemusi elektroonilise õpikeskkonna kasutamisel.

Kursus võimaldab toetada õppija auditoorset ja iseseisvat tööd, aitab seeläbi paremini sisse elada eriala õpingutesse. Kursus võimaldab paindlikult juhendada õppija õppimist õppima asumise kõige olulisemal, sisseelamise, perioodil. Õppija ei jää õppides üksi, juhendaja tugi on kursuse vältel pidev.

Õpetus toetab õppija ühistööoskuste, probleemide lahendamise, kriitilise mõtlemise, analüüsi- ja suhtlemisoskuste arengut ning annab eeldused erialaste oskuste ja teadmiste arendamiseks ning edasisteks kutsealaõpinguteks.

Õppevahend  on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele. E-kursus on tõhusaks ja ülevaatlikuks praktiliseks abivahendiks ka alustavatele turismiettevõtjatele.

E-õppematerjal on vastavuses Turismierialade riikliku õppekavaga.


Õppematerjalide koostajad:
Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Anneli Kana Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Sissejuhatus õpingutesse