Avaleht

AvalehtTuleohtuspaigaldistena käsitatakse ehitise tehnosüsteeme, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks ja kustutamiseks, tule ning suitsu leviku takistamiseks, ohutu evakuatsiooni läbiviimiseks ja päästemeeskondade ohutuse tagamiseks.  Eristatakse paigaldisi, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku piiramiseks, evakuatsiooni ohutuse tagamiseks,  päästetööde ohutuse tagamiseks. (VVm 27.10.2004 nr 315)

Käesolevas õpiobjektis kirjeldatakse ja tutvustatakse  tulekahju avastamise-  ja  kustutussüsteeme ning nende peamisi komponente ja üldiseid paigalduspõhimõtteid. Täpsed ning konkreetsed juhendmaterjalid süsteemide projekteerimiseks ja paigaldamiseks on välja antud  asjakohastes standardites.
 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home