Avaleht > Kokkuvõte

Kokkuvõte

Korrektselt läbi viidud tuleohutusalane õpe ning vastavad juhendamised koos vajalike evakueerimist ja tulekahju kustutamist käsitlevate juhendmaterjalidega aitavad oluliselt tõhusamalt reageerida võimalikule ohuolukorrale objektil. Kindlasti ei tohi jätta tähelepanuta sidevahenditele ja tuleohutuspaigaldistele esitatavate nõuete järgimist.

Hoolikas harjutamine ja pidev valmisolek võimalikuks õnnetuseks tagab turvalise ja meeldiva töökeskkonna!

 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home