Õpiobjekti tutvustus

 
 
 
 
 
 
 
 

Õpiobjekti tutvustus

Suurköögid

Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava
Moodul: 05. Toitlustamine (maht 3 õn)
Teema: Toitlustusettevõtete tüübid

Õpiobjekti saab kasutada ka moodulites: 
- 1 Sissejuhatus kutseõpingutesse;
- 14 Toiduvalmistamine suurköögis.

Õpiobjekt toetab õpiku Toiduvalmistamine suurköögis (Argo 2010) rakendamist.

Õpiobjektis on kasutatud õpikut Toiduvalmistamine suurköögis (Argo 2010)

Õpiobjekti maht: 0,1 õn / 4 tundi

Pädevused: Õppija on omandanud teadmisi suurköökidest, nende kliendirühmadest, pakkumisest ja teeninduse korraldusest. On omandanud oskusi suurköökide kliendirühmade vajadustele vastvate toitude pakkumise koostamisest.

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et  õppija õpib tundma erinevatele sihtrühmadele suunatud suurkööke, nende äriideid, pakkumist ja teeninduse korraldust.

Õpiobjekt sisaldab:

 • suurkööke käsitlevat õppematerjali
 • 3 õppeülesannet sh ühte suuremahulist struktueeritud õppeülesannet ja enesetesti õppijale

Õppeülesanded: maht 4 t

 1. Õppeülesanne 1. Teema õppematerjali läbitöötamine
  Individuaalne töö, maht 1,5 t
 2. Õppeülesanne 2. Konkreetse juhtumi läbitöötamine
  Rühmatöö või individuaalne töö, maht 2 t
 3. Õppeülesanne 3. Enesetest
  Maht 0,5 t

Kõigi õppeülesannetega töötamiseks on koostatud õppija juhised.

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis,  100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet. Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õppijate hindamine: Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile

Õpiobjekti koostajad: Sirje Rekkor ja Margit Konno


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suurköögid