Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > LSD, meskaliin, psilotsübiin > LSD, meskaliini, psilotsübiini joobe tunnused > Psüühilise seisundi tunnused

Psüühilise seisundi tunnused

• ängistus;
• meeleolude kiire vaheldumine;
• meeltesegadus;
• ümbruse teistmoodi tunnetamine –kujundid/asjad moonduvad, värvide intensiivistumine, helide nägemine.
• skisofreeniasarnane psühhoos.

Hallutsinogeenide mõju on niivõrd erinev, et ei ole võimalik ette ennustada.