Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > LSD, meskaliin, psilotsübiin > Psilotsübiini peamised tarvitamisviisid

Psilotsübiini peamised tarvitamisviisid

Pärast korjamist kuivatatakse ja peenestatakse, võidakse tarvitada ka värskelt. Tarvitatakse väga väikeseid koguseid 4-8 milligrammi. Toime algab 20 minutiga ja  kestab umbes 6 tundi. „Maagilisi seeni“ on tarvitatud/tarvitatakse indiaani religioossetes rituaalides