Teadustöö eetilised aspektid
Sissejuhatus > Teadustöö eetika eesmärk

Teadustöö eetika eesmärk

Teadustöö eetika üldine eesmärk on rakendada eetika aluspõhimõtteid teaduslikule uurimistööle. Küsimuse all on näiteks, kuidas korraldada inim- või loomkatsetega seotud teadustööd, mida võtta ette teadusliku väärkäitumise, näiteks plagiaadi, väljamõeldud andmete, sabotaa¸i või muud sorti petmise korral ja kuidas suhtuda vääritust teost teatamisse (whistleblowing). Iga teadlane puutub uurimistöö kõigis etappides kokku eetiliste probleemidega ning juba uurimisteema valik kujutab endast eetilist otsust (Eetikaveeb 2009). Põhjalikult analüüsitakse teadustöö eetika küsimusi ka Tartu Ülikooli Eetikakeskuse eetikaveebis.


Sisekaitseakadeemias on koostatud õppevahend ”Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend”, kus õppevahendi autorid Inga Karton, Mairit Kratovit¨, Piret Plaks ja Annika Talmar esitavad muuhulgas ka Sisekaitseakadeemia üliõpilastele uurimustöö koostamise eetilised nõuded.

 

Alammenüü