Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas
Sissejuhatus > LINGID

LINGID

 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12897094

 

VIDEO

väike video, kuidas teostatakse läbiotsimist:

http://www.nuffi.ee/video/ieSXR1DTUAA