Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas
Sissejuhatus

Sissejuhatus

Õpiobjekti nimi: Kriminaalmenetluse toimingud Riigikohtu praktikas

Sihtrühm: Justiitskolledži päeva- ja kaugõppe üliõpilased, õppeaines Kriminalistika.

Eesmärk: Anda teadmised Kriminaalmenetluse toimingutest

Loodetav tulemus: tunnistaja ülekuulamise ja läbiotsimise aluste tundmine

Kriminaalmenetluse alguses tuleb püstitada uurimisversioon(id).

Kriminaalmenetluse eesmärk on tõe tuvastamine: mitte ainult süüstamine vaid ka õigustavate asjaolude tuvastamine.

 

Lähteandmeid on alati vähem kui vaja.

Uurimisversioone tuleb kontrollimisel korrigeerida.

Testi sooritamise eelselt tuleb läbi töötada materjal:

  1. Õppematerjal /Lisatud/.
  2. Kriminaalmenetluse seadustik. § 60--§ 66 ning § 91, 92.   https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12897094

Koostaja:

 

Lektor Tanel Järvet

SKA Politseikolledž

Tanel.jarvet@sisekaitse.ee

696 5541

 

Märkused, ettepanekud on teretulnud: tanel.jarvet@sisekaitse.ee