Teadustöö eetilised aspektid
Sissejuhatus > Lisalugemine > Lisalugemist raamatutest

Lisalugemist raamatutest

  1. Hirsjärvi, S., Remes, P., ja Sajavaara, P. 2005. Uuri ja kirjuta. Tallinn, Kirjastus Medicina. lk. 25-29, 109-111, 313-330


  2. Laherand, M.-L. 2008. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn OÜ Infotrükk. lk 49-52


  3. Aarma, A., Kalle, E. 2005. Teadustöö alused. Tallinn, Tallinna Tehnikaülikool. lk. 69-71