Teadustöö eetilised aspektid
Sissejuhatus > Enesekontrolli test > Ülesanne 3

Ülesanne 3

Palun koostage näitlik e-kiri, kus te küsite luba empiirilise uuringu läbiviimiseks Sisekaitseakadeemia üliõpilaste seas.