Teadustöö eetilised aspektid
Sissejuhatus > Enesekontrolli test > Ülesanne 2

Ülesanne 2

Teil on soov läbi viia oma uurimustöö raames empiiriline uuring Sisekaitseakadeemias oma kolledzi üliõpilaste seas eesmärgiga analüüsida üliõpilaste rahulolu õppetingimustega.

Palun mõelge ja pange lühikeste punktidena kirja:

  1. Kuidas te saaksite empiirilist uuringut teha, et te ei eksiks teadustöö eetiliste reeglite vastu?
  2. Kelle käest ja kuidas te peaksite luba küsima? 
  3. Kellega peaksite lisaks juhendajale koostööd tegema?
  4. Kuidas te peaksite uuringu tulemusi kajastama?
  5. Kuidas ja kus peaksite lisaks kaitsmisele veel uuringu tulemusi tutvustama?