Avaleht > Toiduhaiguste sagenemise põhjused

Toiduhaiguste sagenemise põhjused

Toidust tulenev haigus e. toiduhaigus on iga nakkus või mürgistus, mille on põhjustanud toidu tarbimine. See avaldub üsna varsti. Peamisteks sümptomiteks on tavaliselt valud kõhus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Vaatamata rakendatud abinõudele on toidunakkused ja – mürgistused viimastel aastatel sagenenud nii arenenud kui  arengumaades.

Põhjusi on mitmeid:

1)  Diagnostilised- mikroobide täpsem määramine ja haiguste parem registreerimine.

2) Muutused toitumisharjumistes - poolfabrikaatide ja loomsete toiduainete suurem kasutamine, kiir- ja ühistoitlustuse osakaalu tõus, toorproduktide juhuslik hankimine (nn. tänavakaubandus), uued toiduvalmistamise viisid.

3) Tootmise areng – intensiivmeetodid põllumajanduses, uued toormed ja tehnoloogiad töötlemisel, toiduproduktide pikaajaline säilitamine, jm.

4) Rahvusvahelise kaubanduse areng – uute, eksootiliste produktide hankimine, toiduainete import erinevatest maadest, kus nõuded toiduainetele ja toidu kontroll on erinevad.

5)  Turismi areng – organismi kohanemishäired reisidel, kokkupuude ebatavaliste haigustekitajatega, nende sissetoomine omale maale.

6) Muutused elanikkonnas – rohkem on toiduhaiguste suhtes ohustatuid (vanurid jt. nõrgenenud vastupanuvõimega  inimesed).

7) Muutused keskkonnas  - saastatuse kasv, kliima soojenemine, millest tulenevad muutused nakkusetekitajate ja ülekandjate levikus.

8) Muutused mikroobide ökosüsteemides – antimikroobsete ainete suhtes resistentsed tüved, geneetiliselt muundatud organismid.

9) Ressursside vähesus – puudulik järelevalve, vajalike uuringute vähesus, puudujäägid elanikkonna ja toidu käitlejate väljaõppes jm.

 

Mikroobsed toidunakkused ja mürgistused
Home Home