Avaleht > Sissejuhatus

Sissejuhatus

Toiduainetööstuse eemärgiks ja ülesandeks on rahuldada tarbijate vajadusi. Toiduaine ostmisel eeldab tarbija, et saab täisväärtusliku, võltsimata ja ohutu toote. Seepärast ei tohi ükski toiduaine põhjustada sööja haigestumist ega vigastusi. Riknenud toote võib tarbija maitsmis- ja haistmismeele abil kindlaks teha, kuid haigusttekitavate mikroorganismidega saastunud toiduainet on võimatu teistest eristada. Vaatamata tarbijate ja toidukäitlejate teadlikkuse tõusule ning toiduainete tehnoloogiate kaasajastamisele ja täiustamisele ei ole toidust tingitud haigestumiste esinemissagedus siiski vähenenud. Toidust tingitud haigestumised tekivad patogeenseid mikroorganisme ja inimorganismile ohtlikke aineid sisaldavate toiduainete tarvitamisel. Iga toiduaine, mis turule jõuab, peab olema tarbijale ohutu ning vastama kvaliteedinõuetele.

Nõuded, millele turustamisotstarbeline toidutoore ja toit peavad vastama:

  1. Toit peab olema ohutu inimese tervisele.
  2. Toidus ei tohi olla selle omadusi halvendavaid või inimese tervist ohustavaid parasiite, kahjureid ega võõrkehi.
  3. Keelatud on käidelda riknenud, saastunud või mikrobioloogilistele nõuetele mittevastavat toidutooret ja toitu.
  4. Toit peab vastama seda iseloomustavatele koostis- ja kvaliteedinõuetele.

Toidumürgistuse põhjustajaks on tavaliselt hooletus või teadmatus. Praeguse aja statistika paranemist võib saavutada ainult toidukäitlejate harimise kaudu

Mikroobsed toidunakkused ja mürgistused
Home Home