Turunduse tähtsus turismiettevõttele
Avaleht

Avaleht

Turunduse tähtsus turismiettevõttele

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava

Moodul: 08. Turismimajandusõpe

Teema: Turismiturunduse alused

Maht: 0,25 õn ehk 10 tundi


Pädevused: õppija teab ja tunneb turunduse ja turismiturunduse eripära, põhimõisteid ja funktsioone. Õppija oskab analüüsida ettevõtte jaoks sobivamaid ning efektiivsemaid turunduskanaleid ja –tegevusi.

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija

  • õpib tundma ja analüüsima erinevate ettevõtete juhtide vaateid turunduse olulisusele ja turundustegevusele, turunduse rolli ja ülesandeid ettevõtte juhtimises
  • saab ülevaate, miks iga konkreetse äriidee  järgi tegutseva ettevõtte juht turundust ettevõtte edu seisukohalt oluliseks peab
  • kujundab oma hoiaku turunduse õppimisse

Õpiobjekt on struktureeritud, see sisaldab 5 õppeülesannet sealhulgas üht kolmest ülesandest koosnevat suuremahulist struktureeritud, konkreetsete juhtumitega seotud õppeülesannet.

Õpiobjekt sisaldab 4 juhtumit audioklippidel.

Õppeülesanded:
  1. Õppeülesanne 1. Konkreetse turismiettevõtte juhtumi läbitöötamine. Individuaalne töö, maht 2 tundi
  2. Õppeülesanne 2. Turunduse juhtimistegevused turismiettevõttes. Individuaalne töö, maht 1 tundi
  3. Õppeülesanne 3. Võrdlusanalüüs. Individuaalne töö, maht 1 tundi
  4. Õppeülesanne 4. Töö turundusalaste artiklite tekstidega. Individuaalne töö, maht 2 tundi
  5. Õppeülesanne 5. Essee: Turunduse tähtsus turismiettevõttele. Individuaalne töö, maht 3 tundi
Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis, 100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet. Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õppijate hindamine: Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile


Õpiobjekti koostajad:
Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Turunduse tähtsus turismiettevõttele