Transpordivahendite dokumendid
Sissejuhatus > Kasutatud kirjandus

Kasutatud kirjandus

Liiklusseadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13195554

Liikluseeskiri

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=927101

Liikluskindlustuse seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010010

Liiklusjärelevalve teostamise kord

http://riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12801873

Ohtlike veoste autoveo eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13128444

Notariaadiseadus

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13185042

Viljar Kärk  - õppematerjal "Transpordivahendite kontroll"

Heigo Vija  - õppematerjal "Transpordivahendite kontroll"

Piret Teppan  - õppematerjal "Dokumentide kontroll"

Piirivalveameti - dokumentide näidised

Kasutatud pildimaterjal: erinevatest internetiportaalidest