Transpordivahendite dokumendid
Sissejuhatus

Sissejuhatus

   

 

Eesti riigipiiri ületades, siinjuures mõeldakse nii sisepiiri kui ka välispiiri, peavad juhil, transpordivahendil ning veetaval kaubal kaasas olema erinevad dokumendid, mida kontrollitakse erinevate institutsioonide poolt. Küllaltki tihti on vajaminevaid dokumente äärmiselt palju ning algajal dokumendikontrollijal võib tekkida segadus või hoopis mõne vajaliku dokumendi ära unustada.

Praegune e-õpiobjekti koostamise eesmärgiks on anda ülevaade Sisekaitseakadeemia piirivalvekolledži kadettidele, milliseid dokumente peab piirivalve kontrollima erinevate transpordivahendite piiri ületusel.

E-õpiobjektis tuuakse välja transpordivahenditega seotud mõisted, milliseid dokumente on vaja  esitada kui piiri ületatakse transpordivahendiga ning transpordivahendite dokumentide näidised. Õpiobjekti lõpus on, teadmiste kinnistamiseks, kontrollküsimused koos vastustega.

E- õpiobjekti läbitöötamiseks ja omandamiseks kulub kadetil aega orienteeruvalt kaheksa õppetundi.

Pärast e-õpiobjekti omandamist teab kadett transpordivahendite dokumentide kontrollimisel erinevate transpordivahenditega seotud mõisteid, oskab nimetada milliseid dokumente on vaja transpordivahendi juhil piiri ületamisel esitada ja teab millised need dokumendid välja näevad.

Õppematerjali saab kasutada abivahendina dokumentide kontrolli õppetundides, õppepraktikal olles ja kutseeksamiks õppimisel.

Õpijuhis õpiobjekti kasutamiseks

Kui e-õpiobjekti raames tekib küsimusi või mõtteid täiendamise osas, ära hoia neid endale, vaid jaga ka e- õpiobjekti koostajaga. Koostöös saame luua parema ja huvitavama õppevahendi.

E-õpiobjekti koostas Sisekaitseakadeemia piirivalvekolledži piirivalve teooria ja juhtimise õppetooli lektor Piret Teppan. Õpiobjekti viiakse sisse parandused/uuendused iga õppeaasta alguses.

Head õppimist.

Piret Teppan

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.