Avaleht

Avaleht

Sündmusturundus

Õppekava: Turismierialade riiklik õppekava
Moodul: 08. Turismimajandusõpe
Teema: Turismiturunduse alused
Maht: 0,1 õn ehk 4 tundi


Pädevused:  Õppija teab ja tunneb turundussündmusi ja nende planeerimist. Õppija oskab planeerida toodete ja -teenuste tulemuslikku turundamist.

Sihtrühm: Õpiobjekt on mõeldud kasutamiseks turismierialade õppijatele, samuti turismivaldkonna täiend- ja ümberõppijatele

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et  õppija õpib:
  • tundma turundussündmuse korraldamise etappe
  • planeerima väiksemat turundussündmust
  • analüüsima turundussündmuse tulemuslikkust


Õpiobjekt sisaldab: 

Õpiobjekt on struktureeritud, see sisaldab õppematerjali ja 2 õppeülesannet, sh 1 suuremahulist ülesannet

Õppeülesanded:

  1. Õppeülesanne 1. Õppematerjali läbitöötamine (Sündmusturundus). Individuaalne töö, maht 0,5 t
  2. Õppeülesanne 2. Konkreetse turundussündmuse planeerimine ja teostamine. Rühmatöö, maht 3,5 t

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis, 100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorse õppe ja e-õpet.


Õpiobjekti koostajad:

Sirje Rekkor Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool
Margit Konno Eesti Hotelli ja Turismimajanduse Erakool


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Sündmusturundus
Home