Õpiobjekti tutvustus

Õpiobjekti tutvustus

Eesti köök. Sült

Õppekava: Majutamise ja toitlustamise erialade riiklik õppekava
Moodul: 24. Toiduvalmistamine (maht 12 õn)
Teema: Eesti rahvustoidud
Õpiobjekt toetab õpikute Toitlustamise alused (Argo 2008), Kulinaaria (Argo 2006) ja Praktiline kulinaaria (Argo, 2007) rakendamist.

Õpiobjekti maht: 0,1 õn / 4 tundi

Pädevused: Õppija on omandanud teadmisi ja oskusi valmistada ja serveerida Eesti rahvustoitu sülti. Õppija oskab kaasajastada üht Eesti rahvustoitu. 

Eesmärk: Õpiobjektiga taotletakse, et õppija õpib valmistama ja serveerima eesti rahvustoitu sülti ning arendama traditsioonilise rahvusköögi suupiste retseptuuri vastavalt tänase kliendi ootustele.

Õpiobjekt sisaldab:

 • süldi valmistamist käsitlevat õppematerjali
 • 3 õppeülesanet sh enesekontrolli test

Õpiobjekt sisaldab õppevideot süldi valmistamisest. Videos teeb toitu ja jagab selgitusi Foodstudio peakokk (meisterkokk) Indrek Kivisalu (vt joonis 1). Video sisaldab süldi toorainete iseloomustust, selle valmistamise kõiki tehnoloogilisi võtteid ja serveerimist. Õppijad saavad video jälgimise järel või paralleelselt jälgimisega sülti valmistada. Õpiobjekt sisaldab standardretseptuuri.


Joonis 1. Indrek Kivisalu - meisterkokk

Õppeülesanded: maht 6 t

 1. Õppeülesanne 1. Süldi valmistamine
  Rühmatöö või individuaalne töö, maht 2 t
 2. Õppeülesanne 2. Süldi serveerimine tänasele kliendile
  (Ülesandega töötakse samaaegselt õppeülesandega nr 1)
  Rühmatöö või individuaalne töö, maht 1,5 t
 3. Õppeülesanne 3. Enesetest
  Maht 0,5 t

Kõigi õppeülesannetega töötamiseks on koostatud õppija juhised.

Õpiobjektiga saab töötada nii auditooriumis,  100% e-õppe vormis või kombineerides auditoorset õpet ja e-õpet. Kasutatakse nii individuaalset kui rühmatööd.

Õppijate hindamine: Õppeülesannete lahendamine, tulemus vastavalt hindamisprogrammile
Õppeüleande läbimisel hinnatakse:
1. toidu maitset, välimust ja serveerimist,
2. õppija loovust.

Õpiobjekti koostajad: Sirje Rekkor, Indrek Kivisalu ja Margit Konno


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 
 
 
 
 

 

 
 

Sült