Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > Narkootikumide klassifitseerimine > Sõltuvusliigi järgi

Sõltuvusliigi järgi

Erinevad narkootilised ained võivad tekitada erinevaid sõltuvusliike. Kindlat piirjoont siia füüsilise ja psüühilise sõltuvuse vahele on suhteliselt raske tõmmata, sest oleneb inimesest ja ainete kogusest mida tarvitatakse.  Sellist klassifitseerimist kohtab suhteliselt harva. Siin on toodud näited mõningate ainetega

 

Psüühilist sõltuvust tekitavad - kanepitooted (marihuaana, ha¨i¨, ha¨i¨iõli) amfetamiin, unimaguna tooted (oopium, morfiin, heroiin) kokaiin

 

Füüsilist sõltuvust tekitavad - unimaguna tooted (oopiun, morfiin, heroiin), suurtes kogustes kokaiini ja amfetamiini tarvitamine