Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > Mõisted > Tolerantsus

Tolerantsus

Narkootilise aine korduval tarvitamisel inimese organism kohaneb sellega ning kaifi saamiseks on vajalik tarvitatavat ainekogust suurendada.

 Tolerantsus kujuneb välja erinevalt, mis sõltub eelkõige inimesest iseendast ja narkootilisest ainest. Kõige kiiremini tekib tolerantsus unimaguna toodete  (oopium, morfiin, heroiin) puhul.