Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > Khat > Khatijoobe tunnused > Psüühilise seisundi tunnused

Psüühilise seisundi tunnused

• jutukus;
• kõrgenenud eneseteadvus;
• püsimatus või rahutus;
• ärrituvus ja  agressiivsus;
• meeltesegadus ja sellest tulenevad jälitusmõtted.