Narkootikumide tuvastamine
Mis? Kuidas? Mida? Milline? ... ehk põhjalik sissejuhatus > Gamma - butürolaktoon ehk GBL ja gamma - hüdroksübuturaat ehk GHB > Peamised tootjad

Peamised tootjad

Ühelgi liikmesriigil ei ole infot GHB suuremahulisest tootmisest, levitamisest ning kauplemisest. GHB konfiskeerimisel saadud kogused on väga väikesed kui võrrelda nö. tavaliste narkootikumide konfiskeerimistega. Euroopas on GHBd toodetud kööklaborite näol Prantsusmaal ja organiseeritud tootmisena Hollandis ja Suurbritannias.